Kalendarium

Piątek, 2021-05-14

Imieniny: Bonifacego, Julity

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 74825
 • Do końca roku: 231 dni
 • Do wakacji: 42 dni

wydarzenia - rok szkolny 2019/2020

Artykuły

Postaw na rodzinę

2020-07-07
Powiększ zdjęcie

Kubusiowi Przyjaciele Natury

2020-07-02
Powiększ zdjęcie

Dzień matematyki

2020-06-18
Powiększ zdjęcie

Uczniowie w ramach projektu Miś w świecie wielkiej literatury obchodzili Dzień Matematyki. Ten dzień obchodzili trochę inaczej.  Na zajęcia zostali zaproszeni uczniowie klas starszych, którzy pomagali maluchom w rozwiązywaniu trudnych zadań matematycznych . Przedszkolaki pod kierunkiem starszaków wykonali zadania z kodowania, porównywania zbiorów, przeliczania w zakresie 10, rozwiazywania trudniejszych zadań matematycznych. Wspólnie uczestniczyli w matematycznych zabawach ruchowych. Efektem końcowym było wykonanie dużej gry matematycznej z różnymi liczmanami wykonanymi z tekturek, pokrywek ze słoików, plastikowych nakrętek i patyczków po lodach. Był to mile spędzony dzień ze starszymi kolegami i koleżankami.

Więcej o: Dzień matematyki

Zielony Dzień w przedszkolu

2020-06-18
Powiększ zdjęcie

W związku z pandemią tegoroczny zielony dzień obchodziliśmy trochę inaczej niż zwykle. Byliśmy razem bo przyświecał nam wspólny cel, ale jednak osobno bo każdy w swoim domu.

Naszym hasłem przewodnim było ,, Zielono i zdrowo”

Wszystkie dzieciaki  w tym dniu ubrały się na zielono. Każdy wykonał zieloną prace plastyczną i przygotował zdrową zieloną kanapkę. Tym akcentem przedszkolaki zachęcały do jedzenia zdrowych,  zielonych warzyw przypominając równocześnie, że kolor zielony to zdrowie.

Więcej o: Zielony Dzień w przedszkolu

Dzień Ziemi

2020-06-18
Powiększ zdjęcie

Mali Patrioci

2020-06-18
Powiększ zdjęcie

Nasi najmłodsi uczniowie walczyli o zdobycie tytułu ,, Młodego patrioty”. Warunkiem uzyskania takiego tytułu i otrzymanie oznaki było zaliczenie trzech sprawności : opanowanie pamięciowe i zaliczenie patriotycznego wiersza, ubranie się w nasze narodowe kolory biało- czerwone i wykonanie patriotycznej pracy. Nasi Mali Patrioci walczyli wytrwale zdobywając oczekiwane tytuły.

Więcej o: Mali Patrioci

Zasady lekcji online

2020-05-26
Powiększ zdjęcie

JAK BEZPIECZNIE PROWADZIĆ LEKCJE ONLINE?

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY,

O KTÓRYCH MUSI PAMIĘTAĆ UCZEŃ

 

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie

Zapoznajcie się proszę z zasadami naszych zajęć online. Poniższe zasady zostały przygotowane, aby ułatwić nam wspólną pracę.

 

 1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. To, co dzieje się w tle może nas po prostu rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie
  w zajęciach. Seriale, portale, gry - możemy się nimi zająć po lekcji online.
 2. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.
 3. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji. Dzięki temu będę wiedzieć, że Ty to Ty.
 4. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.
 5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko ze zgłoszeniem zaistniałej sytuacji rodzicom/wychowawcy/dyrekcji i obniżeniu oceny z zachowania zgodnie z kryteriami zawartymi w Statucie Szkoły, ale też z konsekwencjami prawnymi.
 6. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez Was - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.
 7. Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności na forach - NIE PISZ CAPS LOCKIEM.
 8. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie mnie o tym.
 9. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas
  i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, mogę wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.

Pamiętajcie!!!

 1. Każdy akt przemocy podczas zajęć zdalnych albo wynikający z zajęć zdalnych – przemoc na czacie, upublicznienie wizerunku, podszywanie się pod innych uczniów, cyberprzemoc  wobec nauczycieli etc. będą wiązać się z natychmiastowym wyciąganiem konsekwencji wobec sprawcy przemocy.
 2. Jeżeli zachowanie ucznia będzie naruszało normy współpracy, może zostać uznane za cyberprzemoc, a sprawca poniesie przewidziane prawem konsekwencje.
 3. W sytuacjach podszywania się pod kogoś odkrycie adresu IP i ustalenie sprawcy jest bardzo proste.
 4. Jeśli na wirtualną lekcję dostanie się osoba spoza klasy, nauczyciel/ka może skorzystać z narzędzia wykluczenia nieproszonego gościa poprzez zablokowanie go.
 5. Jeżeli uczniowie upubliczniają np. nagraną lekcję bez uprzedniej zgody nauczyciela/ki, to w tej sytuacji nauczycielowi przysługuje roszczenie z art. 78 ust. 1 ustawy - Prawo Autorskie. Oznacza to, że może żądać zaniechania tego rozpowszechniania, usunięcia nagrania np. z portalu społecznościowego. Nauczyciel/ka może też dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia lub przekazania środków pieniężnych na cele społeczne.
 6. Drodzy Uczniowie pamiętajcie…zniewaga to zachowanie wyrażające pogardę dla innej osoby, np. w formie epitetu słownego, ale też wyrażane pismem, wizerunkiem, obelżywym gestem, działaniem lub zaniechaniem także podczas lekcji zdalnych – takie sytuacje będą natychmiast ukrócane.
 7. W przypadku znieważenia nauczyciela/ki przez ucznia,  dyrektor szkoły jest zobowiązany powiadomić policję, a w przypadku ucznia nieletniego - sąd rodzinny lub policję. Pamiętajcie nauczyciel/ka podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jest chroniony prawem przewidzianym dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w art. 226 Kodeksu karnego:

„Kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

 

Więcej o: Zasady lekcji online

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA KLAS I-III ORAZ KONSULTACJE DLA KLAS IV-VIII

2020-05-18

 Od 25 maja br. przywrócone zostają  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas od I do III szkól podstawowych,  z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych. Utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Rodzice, którzy zdecydują o powrocie dziecka do szkoły, proszeni są o kontakt z dyrektorem szkoły, do której dziecko uczęszcza.

          Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość  korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.

         Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

Link do informacji.

https://ugnowytarg.pl/node/6989

 

Więcej o: ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA KLAS I-III ORAZ KONSULTACJE DLA KLAS IV-VIII

Program on-line na 100 - rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

2020-05-15
Powiększ zdjęcie