Statystyki

  • Odwiedziło nas: 177154
  • Do końca roku: 94 dni
  • Do wakacji: 268 dni

Kalendarium

Środa, 2022-09-28

Imieniny: Libuszy, Wacławy

Program profilaktyczny BIEG PO ZDROWIE

Powiększ obraz:

Program profilaktyczny BIEG PO ZDROWIE rozpoczęty.

Założenia dotyczące realizacji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „BIEG PO ZDROWIE”
Do celów głównych programu należy zapobieganie i opóźnienie inicjacji palenia wyrobów tytoniowych wśród dzieci i młodzieży, oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów w temacie zdrowia. Program adresowany jest do uczniów IV klas szkół podstawowych i ich rodziców. Wiek odbiorców został dobrany na podstawie badań. Wg HBSC (2010r.) pierwsze próby palenia papierosów zaczynają się już w wieku 11 lat i poniżej. Spośród dzieci i młodzieży w przedziale 11-15 lat, prawie połowa ma już za sobą inicjację dotyczącą wyrobów tytoniowych (44%). Dlatego autorzy kierują ten program do dzieci klas IV szkół podstawowych, które za chwilę osiągną wiek pierwszych prób eksperymentowania z używkami.
Zajęcia w ramach programu przeprowadzane są metodami aktywizującymi i zróżnicowanymi, dostosowanymi odpowiednio do wieku. Tłem lekcji profilaktycznych są bohaterowie – dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej – Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia odnoszą się do poruszanych w trakcie zajęć tematów. W trakcie realizacji programu wykorzystuje się obserwację bezpośredniego otoczenia, której dokonują uczestnicy. Podstawą zajęć jest stymulowanie aktywności i kreatywności. Aktywny udział uczestników sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności zastosować w codziennym życiu.
Zajęcia powinny angażować uczniów i wymagać od nich kreatywności. Ciekawość, kreatywność, radość powinny stanowić główny motor procesu edukacji.
Program powinien angażować nie tylko środowisko szkolne ale i domowe uczniów oraz całe społeczności lokalne.
Czytaj więcej o: Program profilaktyczny BIEG PO ZDROWIE rozpoczęty.