Statystyki

  • Odwiedziło nas: 177122
  • Do końca roku: 94 dni
  • Do wakacji: 268 dni

Kalendarium

Środa, 2022-09-28

Imieniny: Libuszy, Wacławy

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rekrutacja

Rekrutacja

 

 

Rekrutacja 2022/2023

Dokumenty znajdują się w zakładce: pliki do pobrania.

Czytaj więcej o: Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja 2021/2022

W załączeniu dokumenty do pobrania.

Czytaj więcej o: Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej  im. Św. Kingi w Knurowie na rok szkolny 2020/2021

                Rekrutację do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi w Knurowie określają: Ustawa z 14 grudnia  2017 r. Prawo oświatowe  (Dz .U.   z 2018 r. poz. 996 ze zm.); Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2018 r. poz. 996, 1290, 2203, 1669 i 2245); Uchwała nr XXII/216/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów; Zarządzenie Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Nowy Targ z dnia  23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i  postępowania uzupełniającego  oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym i terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego i  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Targ.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

1)      od 4 marca do 15 marca 2020 r. do godz. 15.00 ( od 8 kwietnia do 11 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym) – składanie Wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Knurowie na rok szkolny 2020/2021 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2)      od 18 marca do 20 marca 2020 r. do godz. 15.00 ( od...

Czytaj więcej o: Rekrutacja 2020/2021