Kalendarium

Środa, 2020-10-28

Imieniny: Narcyza, Serafina

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 49134
 • Do końca roku: 64 dni
 • Do wakacji: 240 dni

Zasady lekcji online

JAK BEZPIECZNIE PROWADZIĆ LEKCJE ONLINE?

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY,

O KTÓRYCH MUSI PAMIĘTAĆ UCZEŃ

 

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie

Zapoznajcie się proszę z zasadami naszych zajęć online. Poniższe zasady zostały przygotowane, aby ułatwić nam wspólną pracę.

 

 1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. To, co dzieje się w tle może nas po prostu rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie
  w zajęciach. Seriale, portale, gry - możemy się nimi zająć po lekcji online.
 2. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.
 3. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji. Dzięki temu będę wiedzieć, że Ty to Ty.
 4. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.
 5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko ze zgłoszeniem zaistniałej sytuacji rodzicom/wychowawcy/dyrekcji i obniżeniu oceny z zachowania zgodnie z kryteriami zawartymi w Statucie Szkoły, ale też z konsekwencjami prawnymi.
 6. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez Was - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.
 7. Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności na forach - NIE PISZ CAPS LOCKIEM.
 8. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie mnie o tym.
 9. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas
  i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, mogę wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.

Pamiętajcie!!!

 1. Każdy akt przemocy podczas zajęć zdalnych albo wynikający z zajęć zdalnych – przemoc na czacie, upublicznienie wizerunku, podszywanie się pod innych uczniów, cyberprzemoc  wobec nauczycieli etc. będą wiązać się z natychmiastowym wyciąganiem konsekwencji wobec sprawcy przemocy.
 2. Jeżeli zachowanie ucznia będzie naruszało normy współpracy, może zostać uznane za cyberprzemoc, a sprawca poniesie przewidziane prawem konsekwencje.
 3. W sytuacjach podszywania się pod kogoś odkrycie adresu IP i ustalenie sprawcy jest bardzo proste.
 4. Jeśli na wirtualną lekcję dostanie się osoba spoza klasy, nauczyciel/ka może skorzystać z narzędzia wykluczenia nieproszonego gościa poprzez zablokowanie go.
 5. Jeżeli uczniowie upubliczniają np. nagraną lekcję bez uprzedniej zgody nauczyciela/ki, to w tej sytuacji nauczycielowi przysługuje roszczenie z art. 78 ust. 1 ustawy - Prawo Autorskie. Oznacza to, że może żądać zaniechania tego rozpowszechniania, usunięcia nagrania np. z portalu społecznościowego. Nauczyciel/ka może też dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia lub przekazania środków pieniężnych na cele społeczne.
 6. Drodzy Uczniowie pamiętajcie…zniewaga to zachowanie wyrażające pogardę dla innej osoby, np. w formie epitetu słownego, ale też wyrażane pismem, wizerunkiem, obelżywym gestem, działaniem lub zaniechaniem także podczas lekcji zdalnych – takie sytuacje będą natychmiast ukrócane.
 7. W przypadku znieważenia nauczyciela/ki przez ucznia,  dyrektor szkoły jest zobowiązany powiadomić policję, a w przypadku ucznia nieletniego - sąd rodzinny lub policję. Pamiętajcie nauczyciel/ka podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jest chroniony prawem przewidzianym dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w art. 226 Kodeksu karnego:

„Kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie