Kalendarium

Środa, 2020-06-03

Imieniny: Anatola, Leszka

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 31954
 • Do końca roku: 211 dni
 • Do wakacji: 23 dni
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 Witamy na stronie naszej szkoły!

Życzymy miłego przeglądania!

   Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV-VIII 
znajduje się w zakładce: Dla rodziców
   Drodzy rodzice prosimy o codzienne sprawdzanie wiadomości
w dzienniku elektronicznym.


Artykuły

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA KLAS I-III ORAZ KONSULTACJE DLA KLAS IV-VIII

2020-05-18

 Od 25 maja br. przywrócone zostają  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas od I do III szkól podstawowych,  z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych. Utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Rodzice, którzy zdecydują o powrocie dziecka do szkoły, proszeni są o kontakt z dyrektorem szkoły, do której dziecko uczęszcza.

          Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość  korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.

         Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

Link do informacji.

https://ugnowytarg.pl/node/6989

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA W 2020r. EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

2020-06-01

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV-VIII.

2020-06-01
Powiększ zdjęcie

Szkolny konkurs Mój wymarzony zawód.

2020-06-01
Powiększ zdjęcie

Turystyczny przewodnik-lapbook

2020-06-01
Powiększ zdjęcie
W naszej szkole uczniowie klasy szóstej uczestniczyli w realizacji prowadzonej innowacji na lekcjach geografii pt. "Turystyczny przewodnik-lapbook", której celem było odejście od tradycyjnego sposobu  przekazywania  i sprawdzania wiedzy. Uczniowie wdrożeni do samodzielnej pracy i twórczego myślenia, korzystając z różnych źródeł informacji, tworzyli własnego lapbooka.
Przebieg pracy i efekt końcowy prezentujemy w galerii prac, do której obejrzenia zapraszamy.

Dzień Dziecka w teatrze

2020-05-27
Powiększ zdjęcie

1 czerwca 2020 roku, w godzinach 9:00-17:00, odbywać się będzie transmisja spektaklu muzycznego

w wykonaniu Teatru Kultureska w Krakowie, pt. „Zielony Kopciuszek”.  

 
„Zielony Kopciuszek to interaktywny spektakl muzyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-11 lat) i rodziców, który dzięki baśniowej atmosferze, muzyce i piosenkom – gwarantując niezapomniane przeżycia teatralne
i efektywną edukację ekologiczną – przenosi w świat baśni o Kopciuszku, jakiej dotąd nie znaliśmy.

Przedstawienie ma charakter bajki o tematyce ekologicznej – przypomina najmłodszym jak ważny jest szacunek wobec przyrody, a także uczy jak o nią dbać. Utrwala i poszerza wiedzę na temat zasad segregacji odpadów i zachęca do walki z problemem zanieczyszczenia powietrza."
                                          
                                    

Zasady lekcji online

2020-05-26
Powiększ zdjęcie

JAK BEZPIECZNIE PROWADZIĆ LEKCJE ONLINE?

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY,

O KTÓRYCH MUSI PAMIĘTAĆ UCZEŃ

 

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie

Zapoznajcie się proszę z zasadami naszych zajęć online. Poniższe zasady zostały przygotowane, aby ułatwić nam wspólną pracę.

 

 1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. To, co dzieje się w tle może nas po prostu rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie
  w zajęciach. Seriale, portale, gry - możemy się nimi zająć po lekcji online.
 2. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.
 3. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji. Dzięki temu będę wiedzieć, że Ty to Ty.
 4. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.
 5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko ze zgłoszeniem zaistniałej sytuacji rodzicom/wychowawcy/dyrekcji i obniżeniu oceny z zachowania zgodnie z kryteriami zawartymi w Statucie Szkoły, ale też z konsekwencjami prawnymi.
 6. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez Was - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.
 7. Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności na forach - NIE PISZ CAPS LOCKIEM.
 8. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie mnie o tym.
 9. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas
  i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, mogę wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.

Pamiętajcie!!!

 1. Każdy akt przemocy podczas zajęć zdalnych albo wynikający z zajęć zdalnych – przemoc na czacie, upublicznienie wizerunku, podszywanie się pod innych uczniów, cyberprzemoc  wobec nauczycieli etc. będą wiązać się z natychmiastowym wyciąganiem konsekwencji wobec sprawcy przemocy.
 2. Jeżeli zachowanie ucznia będzie naruszało normy współpracy, może zostać uznane za cyberprzemoc, a sprawca poniesie przewidziane prawem konsekwencje.
 3. W sytuacjach podszywania się pod kogoś odkrycie adresu IP i ustalenie sprawcy jest bardzo proste.
 4. Jeśli na wirtualną lekcję dostanie się osoba spoza klasy, nauczyciel/ka może skorzystać z narzędzia wykluczenia nieproszonego gościa poprzez zablokowanie go.
 5. Jeżeli uczniowie upubliczniają np. nagraną lekcję bez uprzedniej zgody nauczyciela/ki, to w tej sytuacji nauczycielowi przysługuje roszczenie z art. 78 ust. 1 ustawy - Prawo Autorskie. Oznacza to, że może żądać zaniechania tego rozpowszechniania, usunięcia nagrania np. z portalu społecznościowego. Nauczyciel/ka może też dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia lub przekazania środków pieniężnych na cele społeczne.
 6. Drodzy Uczniowie pamiętajcie…zniewaga to zachowanie wyrażające pogardę dla innej osoby, np. w formie epitetu słownego, ale też wyrażane pismem, wizerunkiem, obelżywym gestem, działaniem lub zaniechaniem także podczas lekcji zdalnych – takie sytuacje będą natychmiast ukrócane.
 7. W przypadku znieważenia nauczyciela/ki przez ucznia,  dyrektor szkoły jest zobowiązany powiadomić policję, a w przypadku ucznia nieletniego - sąd rodzinny lub policję. Pamiętajcie nauczyciel/ka podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jest chroniony prawem przewidzianym dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w art. 226 Kodeksu karnego:

„Kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

 

Sukcesy naszych uczniów w Gminnym Przeglądzie Plastycznym "Jan Paweł II- Wielki Polak"

2020-05-25
Powiększ zdjęcie

" Wyślij pączka do Afryki 2020r. " - podsumowanie

2020-02-22
Powiększ zdjęcie