Kalendarium

Czwartek, 2019-08-22

Imieniny: Cezarego, Marii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 65963
  • Do końca roku: 131 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Telefony zaufania

Program: „Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”

Program: „Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzież

Zadanie polega na świadczeniu bezpłatnej pomocy telefonicznej i online.

Osobom korzystającym z infolinii zostanie udzielone wsparcie. Osoby otrzymają także rzetelne informacje z zakresu bezpieczeństwa uczniów. W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży będą podejmowane  interwencje.

Odbiorcami Infolinii interwencyjno-informacyjnej  będą uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.  

W ramach programu infolinii interwencyjno-informacyjnej:

  • numer 116 111 oraz świadczenie pomocy online zostaną udostępnione uczniom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • numer 800100100 oraz świadczenie pomocy online zostaną udostępnione rodzicom, nauczycielom oraz przedstawicielom podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Pomoc telefoniczna oraz pomoc online świadczona będzie łącznie przez 114 specjalistycznie przygotowanych konsultantów na 10 stanowiskach, w następujący sposób:

- uczniom pod numerem Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111 i online w godz. 12.00 – 22.00 przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; w okresie 10.11.2014 r. do 31.12.2016 r.
- rodzicom, nauczycielom oraz innym profesjonalistom pod nr telefonu 800100100 i online w godz. 12.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; w okresie 10.11.2014 r. do 31.12.2016 r.

Wysoką jakość świadczonej pomocy zapewni stały monitoring pracy konsultantów przez opiekunów/superwizorów podczas każdego dyżuru oraz spotkania briefingowe dyżurującego zespołu konsultantów przed i po każdym dyżurze, a także comiesięczne superwizje.

  • serwisy merytoryczne: www.116111.pl oraz www.800100100.pl będą towarzyszyć bezpłatnej pomocy telefonicznej i online. Serwisy są nieodłącznym elementem systemu pomocowo-informacyjno-interwencyjnego.

W sytuacjach trudnych, w tym dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, osoby dzwoniące/piszące otrzymają wsparcie oraz informacje na temat możliwości rozwiązania problemu i przeciwdziałania zagrożeniom, a także obowiązujących przepisów prawa i procedur. Jeśli okaże się to niewystarczające, a osoba dzwoniąca/pisząca wyrazi zgodę, konsultanci podejmą interdyscyplinarne interwencje w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.

W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób kontaktujących się z Telefonem 116111 podejmowane będą interwencje na mocy Porozumienia Komendanta Głównego Policji i Fundacji Dzieci Niczyje (Dz. U. KGP Nr 18 z dnia 24.11.2008 r.), które upoważnia konsultantów do przekazywania dyżurnym KWP/KSP informacji o zagrożeniu kontaktujących się z nimi osób, po czym niezwłocznie podejmowane są czynności służbowe zmierzające do likwidacji zagrożenia. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z możliwością popełniania przestępstwa na szkodę osoby, która skontaktuje się z telefonem 800100100, podejmowane będą interwencje na mocy artykułu 304 ust. 1 Kodeksu postępowania karnego.

W ramach projektu podejmowane będą działania edukacyjne i informacyjne skierowane do dzieci, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Powstaną ulotki edukacyjne dla dzieci oraz ulotki informacyjne dla dorosłych. Realizacja zadania poddawana będzie bieżącej ewaluacji. Tworzone będą analizy miesięczne, kwartalne i roczne dotyczące kontaktów nawiązanych w ramach zadania oraz problemów, z jakimi zgłaszają się osoby korzystające z pomocy.

 

Pliki do pobrania